Bij inschrijving en acceptatie van het deelnamebewijs en stuurbord verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement.

Reglement

 1. Een deelnamebewijs is pas definitief geldig nadat het volledige verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is
  voldaan.
 2. Na het incasseren/ontvangen van het inschrijfgeld wordt geen restitutie van inschrijfgeld verleend bij
  verhindering of afmelding tot deelname.
 3. Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden.
 4. Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor
  geregistreerde deelnemers met een rugnummer. Bij de start tafels wordt het rugnummer gekoppeld aan het
  deelnamebewijs (geregistreerd). Het rugnummer dient goed zichtbaar op u rug te zijn bevestigd.
 5. De deelnemer verklaart dat hij/zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is en dat hij/zij beschikt
  over een deugdelijke fiets.
 6. De deelnemer verklaart zich akkoord met het openbaar maken van actiefoto’s en opgenomen beelden, die
  op plaatsen langs de route door de organisatie gemaakt worden.
 7. De deelnemer heeft (WA) wettelijk aansprakelijk verzekering afsloten.
 8. Tijdschema verreden Cols de Vallis vanaf 07.30 uur t/m 16.00 uur.
 9. Gedurende de gehele toertocht is het dragen van een fietshelm verplicht.
 10. Het karakter van het evenement is geen wedstrijd maar een toeristische prestatietocht. Deelnemers
  respecteren overige weggebruikers.
 11. De deelnemer dient zich te gedragen als alle andere weggebruikers en neemt geen uitzonderingspositie in.
  Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.
 12. Gooi afval in de daarvoor bedoelde afvalcontainers. Het deponeren van afval langs de route is strikt
  verboden.
 13. De deelnemer moet ten alle tijden de aanwijzingen van de politie en de organisatie (motards en
  verkeersregelaars) opvolgen.
 14. De deelnemer verklaart zich akkoord met het verstrekken van zijn of haar persoonlijke gegevens op basis
  van het rugnummer aan de politie, vergunningverleners en de organisatie, in het geval van geconstateerd
  overtreden van de regels of wangedrag.
 15. Bij overtreding van de regels of wangedrag houdt de organisatie zich het recht om de deelnemer uit te
  sluiten van verdere deelname aan de Cols de Vallis in 2024 en daarna.
 16. Het gebruik van volgauto’s is niet toegestaan.
 17. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van
  persoonlijke voorwerpen van de deelnemer
 18. De organisatie gebruikt de persoonsgegevens van de deelnemer bestaande uit de contactgegevens naam,
  e-mailadres en telefoonnummer enkel om de deelnemer in te schrijven voor de tocht.